Disclaimer

Hoewel wij bij het samenstellen van de informatie op deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben betracht, kunnen wij voor direct of indirect geleden schade die het gevolg zou kunnen zijn van het toepassen van de informatie en/of het wel of niet aanbieden van bepaalde informatie, geen aansprakelijkheid aanvaarden. Ook zijn wij zijn niet aansprakelijk voor typefouten’ of ‘voor kennelijke typefouten’.