Advies nodig? Neem gerust contact op      

Wij adviseren u graag vrijblijvend over onze producten. U kunt ons telefonisch bereiken via 06 29 433 305, per e-mail en door middel van het online contactformulier


Hoe werkt een airco?

Airco
Dat u met een airco kunt koelen is algemeen bekend maar niet iedereen weet dat je ook met airco kunt verwarmen. De vertaling van airconditioning is ‘het op de juiste temperatuur en
zuiverheid houden van lucht in een gesloten ruimte’.


Maar hoe gaat dit nu allemaal in zijn werk? De functie van een airco is te vergelijken met de werking van een koelkast. De koelkast onttrekt warmte uit de koelkast en geeft deze warmte af aan de omgeving waarin die staat.

Werking
De de airco bestaat uit vier hoofdcomponenten die verdeeld zijn over een binnenunit en een buitenunit. De binnenunit bestaat onder andere uit een expansieventiel en verdamper, in de buitenunit zit een condensor en een compressor. In het gesloten systeem is een koudemiddel aanwezig. Het koudemiddel heeft de eigenschap om te verdampen bij lage temperatuur. Afhankelijk van het soort koudemiddel is het mogelijk dat koudemiddel verdampt bij - 20 graden en zelfs lager. In de verdamper komt vloeibaar koudemiddel in contact met de warmere omgevingslucht. Het koudemiddel onttrekt warmte aan de lucht doordat het energie opneemt tijdens het verdampen. De damp wordt door de compressor aangezogen en door de compressor gecomprimeerd. Hierdoor verhoogd de druk en temperatuur van de damp. De oververhitte damp wordt naar de condensor in de buitenunit geperst. Doordat de temperatuur in de condensor van het koudemiddel wordt verlaagd beneden het condensatiepunt wordt het koudemiddel weer vloeibaar. Een expansieventiel zorgt ervoor dat de druk van het koudemiddel verlaagd wordt. Hierdoor daalt de druk en temperatuur van het koudemiddel. Vervolgens komt het koudemiddel opnieuw in de verdamper terecht en begint de kringloop opnieuw.

Verwarmen
Om een airco te kunnen laten verwarmen moet het koelproces omgezet kunnen worden in een verwarmingsproces. De warmte die opgenomen wordt in de binnenruimte en wordt
afgegeven via de buitenunit aan de buitenruimte wordt dan omgekeerd. De verdamper wordt dan de condensor en de condensor wordt dan de verdamper. De functies van deze componenten worden dan gewisseld door een vierwegklep. Deze klep zorgt ervoor dat de stroming van het koudemiddel gedeeltelijk wordt omgekeerd. De stromingsrichting van het koudemiddel door de compressor wijzigt niet. De airco zorgt er ook voor dat dat de gekoelde of verwarmde lucht die wordt afgegeven is gezuiverd van stof, vervuilende deeltjes en nare luchtjes. Dit gebeurt door middel van een filtersysteem. Het betreft een inwendig filter wat kan worden gereinigd door de gebruiker. Als de airco koelt dan wordt de lucht ook nog ontvochtigd. Het opgevangen vocht wordt viaeen condensslang afgevoerd.

De binnenunit:
De binnenunit blaast gekoelde of verwarmde lucht de ruimte in. De lucht uit de ruimte wordt gebruikt om te koelen of te verwarmen. Als de airco wordt gebruikt om te koelen dan wordt de lucht in de ruimte afgekoeld tot de ingestelde temperatuur. Dit gebeurt door de lucht met een ventilator door een wisselaar te blazen. De wisselaar in de binnenunit neemt
warmte op uit de langsstromende lucht waardoor de lucht in temperatuur daalt. Er zijn veel verschillende vormen binnenunits. Het bekendst zijn de modellen die op de wand worden gemonteerd. Maar er zijn ook modellen die op de grond staan, aan het plafond hangen of in een systeemplafond worden gemonteerd. Er zijn ook modellen die geheel of gedeeltelijk ingebouwd kunnen worden zodat ze minder zichtbaar zijn. Er kunnen meerdere binnenunits op een buitenunit worden aangesloten. Hierdoor is het mogelijk verschillende temperaturen in te stellen in de aangesloten ruimten. De binnenunit wordt door middel van leidingen aan de buitenunit aangesloten. Door deze leidingen wordt het koudemiddel getransporteerd en dus warmte afgevoerd of aangevoerd.

De airco buitenunit:
Afhankelijk van de functie, koelen of verwarmen, voert de buitenunit warme of koude lucht af. De buitenunit kan op het dak, tegen een muur of op een vloer worden geplaatst in bijvoorbeeld de tuin of op het balkon. In verband met onderhoud of eventueel reparatie is het te adviseren om, indien mogelijk, een makkelijk toegankelijke positie te kiezen. Het formaat van de buitenunit wordt bepaald door het vermogen van het systeem. Het vermogen is afhankelijk van de ruimte die gekoeld of verwarmd moet worden.

Bediening van de airconditioning

SCOP en SEER-waarden
Het energieverbruik oftewel het rendement van een airco wordt uitgedrukt in de SEER- en SCOP-waarde. SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) geeft het seizoensgebonden rendement weer en bepaalt de energieklasse van de airco in de verwarmingsmodus. SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) geeft de seizoensgebonden waarde van de energie- efficiëntie van het product weer en bepaalt zijn energieklasse in koelmodus. Hoe hoger de SCOP- en SEER-waarden, hoe zuiniger het toestel. Dankzij deze labels kunnen de energieprestaties van verschillende toestellen gemakkelijker met elkaar worden vergeleken. Een SCOP of SEER-waarde van 4 betekent dat het toestel 4 x zoveel Watt aan warmte of koeling afgeeft als dat het verbruikt aan energie. Dus als er 500 Watt aan energie wordt verbruikt dan wordt er 2000 Watt aan warmte of koeling afgegeven.

Benodigd vermogen of capaciteit berekenen:

stap 1 – bepaal de inhoud van de ruimte
De inhoud van een ruimte berekent u door lengte x breedte x hoogte te vermenigvuldigen.
Voor een ruimte van 8 meter lang, 4 breed en 2,5 meter hoog komt u dan op:
Inhoud ruimte: 8 x 4 x 2,5 = 80 m3

Stap 2 – bepaal de warmte factor van de ruimte
Grofweg worden er drie maten aangehouden als factor voor een ruimte:
• Factor 30: Goed geïsoleerde ruimte met weinig glas, geen plat of schuin dak, weinig elektronische apparatuur en weinig mensen.
• Factor 40: Minder goed geïsoleerde ruimte, veel glas en/of veel mensen werkzaam en/of veel elektronische apparatuur.
• Factor 50: Een plat of schuin dak, ruimte op het zuiden, slechte isolatie, veel mensen en elektronische apparatuur.

Stap 3 – Koelcapaciteit berekenen
Om de koelcapaciteit te berekenen vermenigvuldigt u de inhoud van de ruimte (stap 1) met de warmtefactor (stap 2). U krijgt dan de benodigde capaciteit voor de te koelen ruimte in
Watt. Bijvoorbeeld: een ruimte van 8 meter lang, 4 breed en 2,5 meter hoog met een plat dak waar veel mensen werkzaam zijn aan computers.
• Stap 1: Inhoud ruimte: 8 x 4 x 2,5 = 80 m3
• Stap 2: Factor 50
• Stap 3: 80 x 50 = 4000 Watt

Om de ruimte goed te koelen heeft u dus een airco nodig van minimaal 4000 Watt, ook wel 4 kW (4000/1000).

Milieu
De eerste koudemiddelen veelal bekend onder de naam Freon werden gebruikt in onder andere airco's. Omdat bleek dat dit koudemiddel een hoge waarde heeft voor wat betreft het vermogen om onze ozonlaag af te breken is er in het Montreal protocol vastgelegd om deze stof niet meer toe te passen. De mate waarin een stof bijdraagt aan het afbreken van de Ozonlaag wordt ODP-waarde, Ozon Depletion Potential genoemd. Hoe hoger deze waarde hoe meer deze schade toebrengt aan de ozonlaag. Naast het vermogen om de ozonlaag af te breken zijn er ook stoffen die het broeikaseffect versterken. Het broekaseffect ontstaat omdat infraroodstaraling die van de zon op het aardoppervlakte stralen van het aardoppervlakte weerkaatsen tegen een 'deken' van broeikasgassen die zich vormen in de ozonlaag. In plaats dat deze 'deken' de infraroodstraling doorlaat weerkaatst deze de straling weer terug naar de aarde. Hierdoor wordt het broekaseffect versterkt. De waarde waarin een broeikasgas bijdraagt aan het broeikaseffect wordt wordt GWP-waarde, Global Warming Potential genoemd. Hoe hoger de GWP-waarde hoe meer de stof bijdraagt aan het broeikaseffect. In onze airco's worden koudemiddelen toegepast met een lage GWP en ODP zoals R32 of R290.

Service, onderhoud en reparatie
Alle koudemiddelhandelingen die worden uitgevoerd aan een systeem waarin zich
koudemiddelen of f-gassen bevinden dienen uitgevoerd te worden door een gecertificeerd
F-gassen monteur.


Advies nodig? Neem gerust contact op

Wenst u meer informatie over de mogelijkheden van een warmtepompboiler voor verwarming of vloerverwarming te ontvangen? Of wilt u een offerte aanvragen? Neem gerust contact op. Wij adviseren u graag vrijblijvend over onze producten. U kunt ons telefonisch bereiken via 06 29 433 305, per e-mail en door middel van het online contactformulier.